Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas
in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna
integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Örgryte Färg & Tapet AB.

All behandling av personuppgifter inom Wallstore.se sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade
dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya prenumeranter av Wallstore.se Nyhetsbrev/kunder och från
och med den 25 maj 2018 för befintliga prenumeranter av Wallstore.se Nyhetsbrev/kunder.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina
personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

  1. Personuppgiftsansvarig

Örgryte Färg & Tapet AB, Danska Vägen 96, 41659 Göteborg, Org nr 556564-6683 Sverige (nedan benämnt vi/Wallstore.se)
är personuppgiftsansvarig. Wallstore.se är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen
för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

  1. Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dig för Wallstore.se Nyhetsbrev hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med köp
som kund, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den
informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service
exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina
personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Wallstore.se webbplats. Detta omfattar:

– Information som du lämnar till oss vid registrering för Wallstore.se Nyhetsbrev eller som kund i e-
handelsplattform. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer,
mobiltelefonnummer och kontaktinformation.

– Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du
lämnar för köp eller leverans av en produkt.

– Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med
korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

– Uppgifter som vi får i de fall du svarar på enkäter och undersökningar.

– Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar
kontakt med oss.

  1. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom
säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta
demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från
kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

  1. Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi
använda dina personuppgifter för att:

– Informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida.

– Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser.

– Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina personliga preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt
uttryckliga samtycke.

  1. Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-
mail), så kan du klicka på ”Unsubscribe from this list” längst ner i något av våra nyhetsbrev. Alternativt

kontakta vår webmaster och be denne ta bort dig från mailinglistorna eller radera alla lagrade
personuppgifter i ditt namn.
Välkommen att kontakta Wallstore.se webmaster på info@Wallstore.se

  1. Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

– Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom, men inte begränsat till;
fakturaindrivning, och drift av webbplatser).

– Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra
överträdelser som kan framgå i din kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt
lag.

– Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med
en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna
ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad,
postadress, telefonnummer och e-postadress.

  1. Lagringsperiod personuppgifter

Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Om ingen aktivitet skett (inloggning på konto, sparade favoriter, kontakt med kundsupport) under 24 månader raderas data permanent.

  1. Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång,
spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att
tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Wallstore.se använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig
behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är
brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

  1. Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga
rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning,
radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa
rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att
fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

  1. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på info@wallstore.se. Du kan förstås även skriva till oss:
Wallstore.se, Danska vägen 96,41659 Göteborg.

 

[Denna policy gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 och är giltig tillsvidare]