Northern Stripes

Med inspiration av nordiska miljöer och material.