2010

Tapet ur Eco tapeter kollektion White

Mimou startades hösten 2004 av Jens Karstensson och Malin Persson. den första tapetkollektionen lanserades hösten 2007. Tapeterna är en kombination mellan ny design och traditionell tillverkning. Tapeterna skall skapa känslan av nutid möter dåtid och de ska tåla ögats slitage, d v s - de ska vara en del av hemmet under en lång tid. Alla tapeter designas och trycks i Sverige.