New York Stories

New York. Allt finns där för de som vill skapa sig sitt eget näste, sin egen trygga plats på jorden