Tapetsera med easyup

 1. Rengör golvet, så att tapeten inte
  smutsas när den rullas ut.
 2. Börja gärna tapetsera vid ett fönster
  eller dörr.
 3. Kontrollera med ett lod att första
  våden sitter rakt.
 4. Rolla tapetlim på väggen, ca 2-3
  våders bredd (1-1,5 m). Vid kanter och lister kan pensel användas.
 5. Ställ tapettråget på golvet. Dra upp
  en våd och fäst med någon centimeter överlapp mot taklisten. Skär av
  tapeten vid sockeln. (Alternativ utan tapettråg; håll i rullen och börja
  uppe vid taket och ”rulla” ut våden utmed väggen.
 6. Arbeta vertikalt med tapetverktyget –
  stryk lätt vid kanten mot den limmade väggen för att undvika lim på
  verktyget.
 7. Nästa våd sätts kant-i-kant med den
  föregående.
 8. Släta ut som tidigare samt även över
  kanten så att våderna möts tätt.
 9. Om du fått lim på tapetens framsida ta
  bort det genast med en blöt svamp.
 10. Vid fönster och dörrar kan våderna
  ”grovklippas” först för enklare uppsättning.

OBS! EasyUp-tapeter är gjorda av ett
non-woven-material som släpper igenom fukt. Fuktfläckar som uppstår vid
tapetsering försvinner när tapeten torkat (normalt inom 24 tim).
Sörj för god ventilation under tiden.

 

Ytterhörn

 1. Klipp eller skär av en våd från
  tapetrullen med marginal både upp- och nertill. Ta hänsyn till ev mönsterpassning.
 2. Mät avståndet från ”sista” vådkant fram till hörnet. Lägg till ca 20 mm och
  skär/klipp till bredden på den kapade våden. Limma och fäst sedan våden
  runt hörnet.
 3. Ta nu den bortskurna längden som ska
  överlappa föregående våd ca 10-15 mm. Stryk först lim på framsidan av den
  första våden med en pensel.
 4. Sätt våden ca 5 mm in. Annars finns
  risk att den rivs upp om man går mot hörnet. Torka bort överflödigt lim
  med blöt svamp.

Innerhörn

 1. Mät avståndet från sista våden till
  hörnet. Lägg till ca 10 mm och skär/klipp till bredden på nästa våd. Stryk
  lim på väggen och drygt en våd in på nästa vägg och fäst den tillskurna
  våden.
 2. Stryk lim på framsidan av våden från
  hörnet med en pensel. Sätt nu den bortskurna våden ända in i hörnet och se
  till att den hamnar i lod. Torka av överflödigt lim med blöt svamp.

 

Tillbaka