TILLBEHÖR OCH VERKTYG

Allt du behöver till tapetseringen!